SKRIFTER

Påven Benedictus, kyrkan och världen (Världspolitikens dagsfrågor 2010)
Katolska kyrkans historia och Benedictus XVI:s krisfyllda pontifikat. Min tes: Benedictus en dialektisk påve som i vissa avseenden lägger grunden till en förnyelse av sin kyrka.
Se recension: L'OSSERVATORE ROMANO
Skriften fick Axel Munthepriset 2011.

Idéernas kamp i säkerhetspolitiken (Försvarsberedningens skriftserie, 2004) Öst/västproblematiken i idéhistorisk belysning.

Nato i närbild (Studentlitteratur, Lund, 2002) Natos historia med tonvikt på omvälvningarna i Europa 1995-1999. Min tes: Nato en institutionaliserad idé om den speciella relationen USA-Europa. Fungerar den relationen så fungerar Nato. Krisar den, så krisar Nato.

Nato inför toppmötet i Prag - dinosaur eller Fågel Fenix? (Världspolitikens dagsfrågor 2002) Kan Nato spela en global roll på 2000-talet?

EG:s utrikes- och säkerhetspolitik (Världspolitikens dagsfrågor 1993) Kan den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken fungera?

Snöleoparden och draken - Tibet i skuggan av Kina (Världspolitikens dagsfrågor 1992) Två versioner av historien - en politisk analys av relationen Lhasa-Peking

Maktspel i Nordostasien (Världspolitikens dagsfrågor 1991) Koreafrågan i ett regionalt perspektiv


Litet träd
Copyright Ulla Gudmundson