IDÈSAMTAL

Syftet med ett idésamtal är att sammanföra en grupp högt kvalificerade personer med olika infallsvinklar på ett ämne för ett äkta samtal. Kanske på 3-4 timmar. Samtalet struktureras i pass med underrubriker och ett par mycket korta (3-5 minuter) inledningar på vart och ett. Sedan är ordet fritt. Tonvikten ligger alltså på samtalet, vi talar inte om föreläsningar eller panel-debatter med någon enstaka fråga på slutet! Metoden kräver intellektuellt förarbete (identifiera och formulera ämnet, relevanta vinklingar och under-rubriker, hitta rätt deltagare, kommunicera utförligt och tydligt med dem i förväg så att alla vet vad som förväntas). Men det har alltid blivit succé. En ljudinspelning och en redigerad utskrift (eller varför inte en DVD?) sprider samtalet till fler. Tanketrådar och uppslag kan tas tillvara.

Klicka här så hittar du två idésamtal på temat Världen med eller utan Gud? på Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) resp Fryshuset den 13 och 14 september 2012. Klickar du här hittar du ett samtal på temat Europe’s Spiritual Roots , som hölls i ”änglarnas bibliotek” i Rom den 2 november 2009. Och klickar du här hittar du idésamtalet Världsbilder, religion, yttrandefrihet och globalisering som hölls på Södra Teatern i Stockholm den 6 mars 2006. .


Litet träd
Copyright Ulla Gudmundson