REFLEKTIVT SKRIVANDE

Sedan 2007 har jag tillsammans med mina grannar John och Lisbeth och Maria Hammarén, docent på KTH, ordnat en kurs på sommaren i reflektivt skrivande. Kursen hålls i Johns och Lisbeths varsamt renoverade jugendpensionat i vår by Vikarbyn (Rättviks kommun i Dalarna) en långhelg (torsdag lunch-söndag lunch) i augusti. Kursledare är Maria, som har lång erfarenhet både från KTH:s dialogseminarier med Dramaten och från många skriv/reflexionskurser. Min roll har varit att handplocka deltagare (max 7-8) och hålla i arrangemangen.

Före kursen får deltagarna en "inspirationstext" (oftast skönlitterär eller essäistisk) och läsanvisningar från Maria. Med utgångspunkt i dem skriver deltagarna varsin egen, kortare text. Ca två halvdagspass ägnas åt att var
och en läser sin text högt och åt att samtala kring den (ca 45-60 min per text).
Resten av kursen består av miniföreläsningar i språkfilosofi, skrivövningar och
gemensam reflexion. Översättning av poesi och författande av dikter i "sträng
form" (haiku eller sapfisk strof) har alltid ingått.


Litet träd
Copyright Ulla Gudmundson