SAMTAL

Gränsöverskridande samtal är för mig ett av de allra bästa sätten att utforska och förstå världen. Min erfarenhet är att själva samtalsformen gör något med deltagarna, tar fram det bästa och mest begåvade hos var och en, väcker nya tankar. Som analyschef på UD utvecklade jag något vi kallade idésamtal, en form som visade sig mycket fruktbar också i andra sammanhang och som jag tror passar i alla slags kunskapsorganisationer.

Jag har också blivit mer och mer intresserad av kombinationen samtal-reflektivt skrivande. Goda samtal kan också handla om att utforska oss själva, vårt förhållande till språket, till andra människor och till världen.


Litet träd
Copyright Ulla Gudmundson