KONTAKT

In English

 

 

INSPIRATION

Ingen människa är en ö. Här hittar du några av de personer, platser och böcker som format min syn på världen och som inspirerar mig.

 

inspiration Dietrich Bonhoeffer Simone de Beauvoir Georg Kennan Risås Woolf Tolstoj Sartre musik

 

Litet träd