KONTAKT

In English

 

 

Ulla Gudmundsson

 

Ulla Gudmundson

Om du är nyfiken på världen i dess olika dimensioner, då har vi något gemensamt.

Min utgångspunkt är utrikespolitiken, som jag arbetat med under 30 år
som svensk diplomat. Historia, filosofi, religion, litteratur intresserar
mig också och ger mig perspektiv på politiken.

I det kraftfältet skriver, föreläser och samtalar jag där nyfikna läsare
/lyssnare/diskussionspartners finns. Gränsöverskridande samtal är
för mig ett av de bästa sätten att förstå världen.

essaer
Copyright Ulla Gudmundson

essäer och diplomati trieste